Zaznacz stronę

Technik Mechanik

organizowanie, projektowanie, programowanie
Rekrutacja

Technik Mechanik

Technik mechanik to specjalista posiadający rozległą wiedzę na temat budowy, konstruowania i wytwarzania części maszyn i urządzeń. Zajmuje się projektowaniem części maszyn wykorzystując do tego celu oprogramowanie CAD/CAM.  Technik Mechanik planuje również procesy technologiczne z wykorzystaniem zarówno obrabiarek konwencjonalnych jak i sterowanych numerycznie (CNC). Kontroluje także wykonanie części maszyn wykorzystując nowoczesne narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe.

Technik mechanik to specjalista przygotowany do organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz procesów związanych z montażem maszyn i urządzeń.

Możliwości zatrudnienia:

 

 • organizator procesu produkcji
 • operator maszyn skrawających konwencjonalnych i numerycznych CNC
 • kontroler przebiegu produkcji
 • kontroler jakości
 • instalator maszyn i urządzeń
 • konserwator maszyn i urządzeń
 • monter maszyn i urządzeń
 • mechanik narzędziowni

Kandydat do zawodu mechanik powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami ogólno technicznymi i przedmiotami ścisłymi, a także odznaczać się wyobraźnią przestrzenną i podzielnością uwagi.

 

d

Technik Mechanik

Technik mechanik to zawód z przeszłością i przyszłością dla wszystkich!

 

                                          

l

Kompetencje:

Kwalifikacje zawodowe:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

przygotowanie obrabiarek konwencjonalnych i CNC do planowanej obróbki
wykonywanie prac na obrabiarkach konwencjonalnych i CNC)

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
nadzorowanie procesów produkcyjnych

Technicy mechanicy odbywają praktyki w CKZ w Gorzycach oraz w Federal-Mogul Gorzyce. Podczas praktyk pod nadzorem zakładowych opiekunów uczniowie nabywają praktyczne umiejętności zawodowe, poznają specyfikę działalności firmy, metody zarządzania produkcją, obieg dokumentacji technicznej, odbywają szkolenia w zakresie bhp i ochrony środowiska, zapoznają się z systemami zapewnienia jakości obowiązującymi w firmie.

s

To co najważniejsze:

Uczniowie technikum mechanicznego zdobywać będą wiedzę ogólnokształcącą szczególnie przydatną do wykonywania czynności zawodowych. Ważne będzie nabywanie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi (TIK), językami obcymi (angielski i niemiecki) oraz aparatem matematycznym.

Wśród przedmiotów zawodowych wiodącymi przedmiotami będą w części teoretycznej:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Techniki wytwarzania
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy sterowania i regulacji maszyn i urządzeń
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Organizacja procesów produkcyjnych
 • Język obcy zawodowy

W części praktycznej:

 • Rysunek techniczny
 • Obróbka ręczna i montaż części maszyn i urządzeń
 • Obróbka skrawaniem
 • Programowanie i użytkowanie obrabiarek CNC
 • Pracownia procesów technologicznych
 • Komputerowe wspomaganie rysowania
 • Praktyka zawodowa

Uczniowie technikum mechanicznego podczas nauki w szkole mogą zdobyć, po zdaniu państwowego egzaminu, uprawnienia spawalnicze dzięki którym zdobycie bardzo dobrze płatnej pracy nie będzie stanowiło problemu.

Również w czasie nauki w szkole uczniowie mogą ukończyć kurs badań nieniszczących (NDT).

 

l

Kompetencje miękkie:

W trakcie nauki w szkole uczniowie odbywają wycieczki odwiedzając duże i małe firmy zajmujące się działalnością zawodową zbieżną z tematyką zawodu. Odwiedzają również laboratoria wyższych uczelni technicznych, uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. Biorą udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Targach, na których firmy prezentują najnowsze osiągnięcia techniczne (Kielce, Rzeszów, Sosnowiec, Poznań..)

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl