Zaznacz stronę

Branżowa Szkoła II Stopnia - Technik Mechanik Operator Obrabiarek Skrawających CNC

projektowanie, wytwarzanie
Rekrutacja

Operator CNC

Należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia w kraju i za granicą, charakteryzującym się dobrymi warunkami płacowymi. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Biorąc pod uwagę fakt, że sterowanie numeryczne wyznaczyło standardy obsługi maszyn obróbczych na wiele lat, można być pewnym, że operator obrabiarek CNC obecnie, oraz w przyszłości będzie wziętym zawodem.

Innowacyjność procesu dydaktycznego szkoły w wymiarze kształcenia praktycznego polega na tym, że zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane przez uczniów, dostosowywane są do specyfiki pracy w zakładach partnerskich (Federal Mogul, Alumetal) z którymi nasza szkoła zawarła umowy o współpracy.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia.
Czas trwania nauki: 2 LATA
Po ukończeniu Szkoły Branżowej II stopnia absolwent zdaje egzamin maturalny oraz egzamin w zawodzie.

Możliwość zatrudnienia:

 • lokalne zakłady partnerskie (Federal Mogul, Alumetal)
 • zakłady przemysłowe
 • zakłady produkcyjne prowadzące branżę metalową i elektroniczną
 • zakłady usługowe
 • przemysł maszynowy
 • rynek pracy – lokalny, krajowy i UE
 • własna działalność gospodarcza
d

Operator CNC

Jeżeli interesuje Cię programowanie obrabiarek, obsługa tokarek i frezarek i innych obrabiarek sterowanych numerycznie to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

l

Kompetencje:

Kwalifikacje zawodowe:

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 • organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 • nadzorowanie procesów produkcyjnych

Technicy mechanicy odbywają praktyki w CKZ w Gorzycach oraz w Federal-Mogul Gorzyce. Podczas praktyk pod nadzorem zakładowych opiekunów uczniowie nabywają praktyczne umiejętności zawodowe, poznają specyfikę działalności firmy, metody zarządzania produkcją, obieg dokumentacji technicznej, odbywają szkolenia w zakresie bhp i ochrony środowiska, zapoznają się z systemami zapewnienia jakości obowiązującymi w firmie.

 

 

Umiejętności/Kompetencje Miękkie:

W wyniku kształcenia szkolnego, oraz odbytych praktyk zawodowych, absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany m.in. do wykonywania następujących zadań :

 • przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy)
 • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek
 • obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych numerycznie w różnych systemach (sinumerik, fanuc, heidenhain)
 • programowanie obrabiarek
 • czytanie i wykonywanie rysunków technicznych
 • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów

Kompetencje miękkie:

W trakcie nauki w szkole uczniowie odbywają wycieczki odwiedzając duże i małe firmy zajmujące się działalnością zawodową zbieżną z tematyką zawodu. Odwiedzają również laboratoria wyższych uczelni technicznych, uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. Biorą udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Targach, na których firmy prezentują najnowsze osiągnięcia techniczne (Kielce, Rzeszów, Sosnowiec, Poznań..)

s

To co najważniejsze:

W nauczaniu szkolnym oprócz przedmiotów ogólnych, szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne oraz przedmioty zawodowe takie jak:

 • Technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki
 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Pracownia konstrukcji maszyn
 • Pracownia technik komputerowych CNC
Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl