Zaznacz stronę

Technik Elektryk

odpowiedzialność, projektowanie
Rekrutacja

Technik Elektryk

Technik elektryk zajmuje się montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem i uruchamianiem instalacji elektrycznych, lokalizowaniem i usuwaniem uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Do zadań zawodowych technika elektryka należy również ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie, montowanie i naprawa układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych. Ważnym zadaniem realizowanym przez technika elektryka jest dobór, montaż i sprawdzenie działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Możliwości zatrudnienia:

 • kontroler jakości wykonania instalacji elektycznych
 • instalator maszyn i urządzeń elektycznych
 • konserwator maszyn i urządzeń elektycznych
 • monter instalacji elektycznych

Możliwości zatrudnienia w zawodzie technik elektryk są bardzo duże – począwszy od przemysłu i produkcji, poprzez usługi, skończywszy na handlu. Wszędzie, gdzie są wykorzystywane urządzenia elektryczne jest potrzebna ich konserwacja i obsługa. W punktach sprzedaży sprzętu elektrycznego często zatrudnia się na stanowisku sprzedawcy fachowców elektryków.

d

Technik Elektryk

Zawód  poszukiwany na rynku pracy!

l

Kompetencje:

Kwalifikacje zawodowe:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • eksploatowanie instalacji elektrycznych
 • eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych

Technik elektryk odbywa praktyki w Federal-Mogul Gorzyce. Podczas praktyk pod nadzorem zakładowych opiekunów uczniowie nabywają praktyczne umiejętności zawodowe, poznają specyfikę działalności firmy, metody zarządzania produkcją, obieg dokumentacji technicznej, odbywają szkolenia w zakresie bhp i ochrony środowiska, zapoznają się z systemami zapewnienia jakości obowiązującymi w firmie.

s

To co najważniejsze:

Uczniowie technikum elektrycznego zdobywać będą wiedzę ogólnokształcącą szczególnie przydatną do wykonywania czynności zawodowych. Ważne będzie nabywanie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi (TIK), językami obcymi (angielski i niemiecki) oraz aparatem matematycznym.

Wśród przedmiotów zawodowych wiodącymi przedmiotami będą w części teoretycznej:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Instalacje elektryczne
 • Maszyny elektryczne
 • Urządzenia elektryczne
 • Pomiary elektryczne
 • Użytkowanie instalacji elektrycznych
 • Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

W części praktycznej:

 • Pomiary elektryczne
 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Montaż i obsługa maszyn elektrycznych
 • Montaż i obsługa urządzeń elektrycznych
 • Eksploatacja instalacji elektrycznych
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Uczniowie technikum elektrycznego podczas nauki w szkole mogą uzyskać, po zdaniu egzaminu państwowego, uprawnienia SEP.

Umiejętności/kompetencje miękkie:

W trakcie nauki w szkole uczniowie odbywają wycieczki odwiedzając duże i małe firmy zajmujące się działalnością zawodową zbieżną z tematyką zawodu. Odwiedzają również laboratoria wyższych uczelni technicznych, uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. Uczniowie biorą udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Targach, na których firmy prezentują najnowsze osiągnięcia techniczne (Kielce, Rzeszów, Sosnowiec, Poznań..)

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl