Zaznacz stronę

Sprzedawca

komunikatywność, odpowiedzialność
Rekrutacja

Sprzedawca


Absolwent Zespołu Szkół w Gorzycach w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów
 • realizacji transakcji kupna i sprzedaży
 • kontroli jakościowej i ilościowej towarów
 • prezentacji towarów
 • stosowania różnych form i technik sprzedaży
 • przestrzegania zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej
 • udzielania informacji o towarach i warunkach sprzedaży
 • dokonywania inkasa należności oraz rozliczeń finansowych
 • pakowania, wydawania oraz odbioru towaru
 • obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy
 • sporządzania dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów

Baza dydaktyczna sprzedawcy

Szkoła posiada pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w:

 • stanowiska komputerowe dla uczniów
 • drukarki, skanery , pakiet programów biurowych, projektor multimedialny
 • stanowiska prowadzenia sprzedaży z oprogramowaniem Subiekt, Rewizor, WF- Mag, WF-Fakturka, WF-Kaper do obsługi magazynowej i sprzedażowej
 • metkownicę do znakowania towarów.

Wyniki Egzaminów Sprzedawcy

Egzamin składa się z części pisemnej –testu i z części praktycznej.
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie z obu części otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Komisję Okręgową w Krakowie.

d

Sprzedawca

Jeżeli posiadasz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, cierpliwość i podzielność uwagi to ten kierunek został stworzony właśnie dla Ciebie! 

l

Kompetencje:

Kwalifikacje zdawane przez uczniów w zawodzie sprzedawca:

Nazwa zawodu: Sprzedawca

Symbol cyfrowy zawodu: 522301

Nazwa kwalifikacji: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Praktyki zawodowe odbywają się w zakładzie pracy

s

To co najważniejsze:

Uczeń szkoły branżowej w zawodzie sprzedawca realizuje obowiązek nauki w dwojaki sposób: odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy oraz uczy się przedmiotów ogólnokształcących w szkole.

W czasie nauki szkolnej uczeń bierze udział w zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących. Natomiast wiedzę praktyczną zdobywa na praktyce zawodowej. Wzbogaca też swój warsztat pracy uczestnicząc w miesięcznym kursie zawodowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

Umiejętności/Kompetencje Miękkie:

Uczeń uczy się w zakładzie pracy wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla zawodu sprzedawca.
Uczeń, który odbywa praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy prowadzi dzienniczek praktyk, w którym odnotowuje wszystkie czynności wykonywane każdego dnia. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem praktyki zawodowej / zajęć praktycznych ocenia się w stopniach szkolnych.

Uczeń uczący się u pracodawcy posiada status młodocianego pracownika co oznacza, że pobiera wynagrodzenie .Nieobecności na praktyce usprawiedliwia zwolnieniami L4.

Po odbyciu kursu zawodowego uczeń otrzymuje świadectwo z ocenami, które są wpisywane do arkuszy ocen .

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent Zespołu Szkół w Gorzycach w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów
 • realizacji transakcji kupna i sprzedaży
 • kontroli jakościowej i ilościowej towarów
 • prezentacji towarów
 • stosowania różnych form i technik sprzedaży
 • przestrzegania zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej
 • udzielania informacji o towarach i warunkach sprzedaży
 • dokonywania inkasa należności oraz rozliczeń finansowych
 • pakowania, wydawania oraz odbioru towaru
 • obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy
 • sporządzania dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów

Baza dydaktyczna sprzedawcy:

Szkoła posiada pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży wyposażoną w:

 • stanowiska komputerowe dla uczniów
 • drukarki, skanery , pakiet programów biurowych, projektor multimedialny
 • stanowiska prowadzenia sprzedaży z oprogramowaniem Subiekt, Rewizor, WF- Mag, WF-Fakturka, WF-Kaper do obsługi magazynowej i sprzedażowej
 • metkownicę do znakowania towarów.

 

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl