Zaznacz stronę

Profil Ogólny

Rekrutacja

Profil Ogólny

Profil ogólny adresowany jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać. 

Uczeń liceum o profilu ogólnym w trakcie 4 lat nauki będzie realizował podstawę programową szkolnictwa ogólnego. Nasza szkoła zapewnia możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz w zajęciach dodatkowych rozwijających uzdolnienia, które przygotowują do egzaminu maturalnego oraz pomagają w wyborze dalszych kierunków kształcenia.

Dysponujemy wszechstronnie zaopatrzoną biblioteką, posiadamy dobrze wyposażone pracownie informatyczne oraz nowoczesne sale przedmiotowe z możliwością wykorzystania tablic interaktywnych.

Nasza szkoła posiada także nowoczesne zaplecze sportowe w tym, m.in dwie sale gimnastyczne, siłownię, lodowisko oraz trzy boiska wielofunkcyjne. 

Uczniowie mają możliwość wyjazdów na wymiany młodzieży w ramach realizowanych w naszej szkole projektów Comenius oraz Erasmus. 

Po ukończeniu naszego liceum uczeń może zdawać maturę na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym z dowolnie wybranych przedmiotów, co umożliwia podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych.

Wybierając naszą szkołę będziesz mógł przygotować się do studiowania na kierunkach: politechnicznych, humanistycznych, językowych, pedagogicznych, artystycznych, medycznych i innych związanych z naukami ścisłymi.

d

Profil Ogólny

Jesteśmy przyjazną, bezpieczną i kreatywną szkołą, która czeka właśnie na Ciebie! 

l

Kompetencje:

Uczeń liceum o profilu ogólnym w trakcie 4 lat nauki będzie realizował podstawę programową szkolnictwa ogólnego. Nasza szkoła zapewnia możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz w zajęciach dodatkowych rozwijających uzdolnienia, które przygotowują do egzaminu maturalnego oraz pomagają w wyborze dalszych kierunków kształcenia. Dysponujemy wszechstronnie zaopatrzoną biblioteką, posiadamy dobrze wyposażone pracownie informatyczne oraz nowoczesne sale przedmiotowe z możliwością wykorzystania tablic interaktywnych.

Umiejętności/Kompetencje Miękkie:

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym należą:

  • myślenie –obejmujące wiele operacji umysłowych takich jak: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, rozwiązywanie problemów
  • czytanie – umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi
  • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie
  • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie
  • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni
  • umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł
  • nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania
  • umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych
s

To co najważniejsze:

Proponowane rozszerzenia na profilu ogólnym:

matematyka – angielski

matematyka – informatyka

polski – angielski

niemiecki – angielski

Rozszerzenia będą dobierane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów. W naszej szkole zwracamy szczególna uwagę na kształcenie języków obcych (język angielski, język niemiecki) oraz przedmiotów obowiązkowych zdawanych na egzaminie maturalnym (język polski, matematyka).

Rekrutacja

Jak mogę dołączyć do tego kierunku?

Kierunek otwarty jest dla każdego, kto wykazuje się odpowiednimi predyspozycjami.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

(015) 836-20-87

zadaj pytanie przez email

01.

Wypełnij formularz rekrutacyjny

02.

Przygotuj się do egzaminu

03.

Oczekuj na wyniki

uczniów

pedagogów

kierunków

Lat kształcenia

Kontakt

Zespół Szkół w Gorzycach im. Por. Józefa Sarny

39-432 Gorzyce,
ul. Żwirki i Wigury 2

Telefon: (15) 836-20-87

 

Email: zsgorzyce@wp.pl