Zaznacz stronę

Nowe pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, kierunki kształcenia ustalane wspólnie z pracodawcami, zagraniczne staże, stypendia – to tylko niektóre innowacje, jakie od przyszłego roku szkolnego oferuje Zespół Szkół w Gorzycach dla absolwentów szkół podstawowych.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił w 2020r. listę 24 zawodów, które stanowią priorytet dla rozwoju gospodarki. Zespół Szkół w Gorzycach wychodzi naprzeciw tym informacjom rozwijając kierunki: mechatronika, mechanika, automatyka, robotyka oraz elektryka poprzez uzupełnienie wyposażenia i podnoszenie komfortu pracy uczniów, o czym świadczą dwie nowo powstałe pracownie do nauki przedmiotów zawodowych.

– Naszym uczniom dajemy dodatkowe kwalifikacje, w tym umiejętność obsługi i programowania robotów przemysłowych – mówi wicedyrektor szkoły Jarosław Augustynowicz. Działamy wspólnie z przemysłem, o czym świadczy budowa wspólnie z zakładem Federal Mogul zrobotyzowanego stanowiska odzwierciedlającego warunki pracy przemysłowej – dodaje Jarosław Augustynowicz.

Dla absolwentów szkół podstawowych Zespół Szkół w Gorzycach przygotował nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia: technik elektryk, technik spawalnictwa, technik programista i technik rachunkowości. Szkoła w celu jak najlepszej realizacji podstawy programowej ma podpisane w tym zakresie umowy partnerskie z zakładami przemysłowymi.

Wobec powyższych działań nikogo nie może dziwić, że gorzycka szkoła pod względem nauki kierunków technicznych postrzegana jest jako jedna z najlepszych w Polsce, co potwierdziła Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty – uznając gorzyckie technikum za najlepsze w województwie podkarpackim w 2018 roku. 

Przy szkole funkcjonuje internat w którym mieszka 105 uczniów z Polski, Ukrainy i Białorusi. Absolwenci obecnych szkół podstawowych będą mogli również korzystać z dwóch mobilnych pracowni komputerowych wyposażonych w laptopy.

– W miesiącu marcu mimo, iż oficjalna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jeszcze się nie rozpoczęła mamy już kilkanaście podań z prośbą o przyjęcie do naszej szkoły oraz bardzo wiele telefonów w tej sprawie – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz. Pragnę jednak uspokoić uczniów szkół podstawowych, jeśli spełnicie odpowiednie kryteria, na pewno zostaniecie przyjęci – dodaje Krzysztof Komórkiewicz.