Zaznacz stronę

20.05.2019 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas I i II Technikum. Konkurs obejmował wiedzę ogólną o Zjednoczonym Królestwie, znajomość słownictwa, elementy gramatyki, oraz rozumienie tekstu czytanego.

20.05.2019  w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w Sandomierzy odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas I i II Technikum. Konkurs obejmował wiedzę ogólną o Zjednoczonym Królestwie, znajomość słownictwa, elementy gramatyki, oraz rozumienie tekstu czytanego.W konkursie tym wzięło udział łącznie 40 uczniów z Ponad- gimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu oraz Zespołu Szkół w Gorzycach. W wyniku eliminacji szkolnych przeprowadzonych w ZS w Gorzycach, w których wzięło udział 17 uczniów, 10 uczniów zakwalifikowanych zostało do etapu międzyszkolnego konkursu. Dwóch uczniów ZS w Gorzycach zostało laureatami konkursu: Tomasz Chmielnicki – laureat pierwszego miejsca, oraz Kacper Golonka – laureat trzeciego miejsca. 

Serdecznie gratulujemy!!! 

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego, panie Katarzyna Kozera i Małgorzata Kaczyńska – ZSTiO w Sandomierzu, oraz inicjatorka konkursu Katarzyna Wdowiak – ZS w Gorzycach.