Zaznacz stronę

„Zdolność do czynności prawnych osób małoletnich” to temat wykładu przeprowadzonego w Zespole
Szkół w Gorzycach w dniu 03.06.2019r. przez Pana Pawła Zasadni Radcę Prawnego. Wykład został
zorganizowany przez Fundację Masz Prawo z siedzibą w Tarnobrzegu. Świadomość prawna osób
wchodzących w dorosłe życie to niewątpliwie bardzo ważna kwestia. My staramy się, aby nasi
uczniowie wiedzieli jakie mają prawa, obowiązki, ale również co może ich spotkać jeśli tego prawa nie
będą przestrzegać, gdyż niekiedy jeden incydent wpływa na całe nasze życie. Ignorantia iuris
nocet(łac.) – „Nieznajomość prawa szkodzi” , Ignorantia legis non excusat (łac.) – „Nieznajomość
prawa nie usprawiedliwia”. Te sentencje mówią same za siebie.
Młodzież mogła zaznajomić się z takimi zagadnieniami jak:
 kto posiada pełną a kto ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 jakie są prawa i obowiązki wynikające z Konstytucji RP dla każdego człowieka,
 informacje alimentacyjne,
 dziedziczenie, a spadek,
 nauczyciel to funkcjonariusz publiczny,
 kolizja to zdarzenie w ruchu lądowym – świadczenie a zadośćuczynienie,
 zagrożenia występujące w Internecie i masmediach – włamania,
 zagubienie dowodu osobistego – niezwłoczne zgłoszenie faktu na policję,
 praca za granicą – handel ludźmi i organami,
 używki (alkohol, dopalacze),
 odpowiedzialność karna a Krajowy Rejestr o Niekaralności.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w dyskusji, która miała miejsce po wykładzie, oraz mogli zadać
nurtujące ich pytania.