Zaznacz stronę

Mamy przyjemność zaprosić uczniów klas I i II Technikum do udziału w konkursie języka angielskiego. Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu oraz Zespołu Szkół im por. Józefa Sarny w Gorzycach organizują wspólnie konkurs języka angielskiego dla uczniów Techników.
Konkurs obejmuje zakres materiału językowego na poziomie A2+/B1 i ma formę testu. Elementami składowymi testu są wiedza ogólna o Wielkiej Brytanii, część leksykalna, gramatyka oraz rozumienie tekstu czytanego.

Mamy przyjemność zaprosić uczniów klas I i II Technikum do udziału w konkursie języka angielskiego. Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu oraz Zespołu Szkół im por. Józefa Sarny w Gorzycach organizują wspólnie konkurs języka angielskiego dla uczniów Techników.
Konkurs obejmuje zakres materiału językowego na poziomie A2+/B1 i ma formę testu. Elementami składowymi testu są wiedza ogólna o Wielkiej Brytanii, część leksykalna, gramatyka oraz rozumienie tekstu czytanego.

Konkurs odbędzie się 20 maja 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu ul. Słowackiego 37. Prosimy o zgłaszanie chętnych do udziału w konkursie na adres mailowy: kasiakozera2@wp.pl w terminie do 15 maja 2019 r.  Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Osobą do kontaktu jest Pani Katarzyna Kozera tel. 502598661.

Zapraszamy do udziału w konkursie