Zaznacz stronę

W dniach od 9 do 15 grudnia 2018r. siedmioosobowa grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Gorzycach przebywała w Macedonii w ramach programu o nazwie „Pod tym samym niebem”. Celem programu jest integracja ludzi w różnym wieku poprzez muzykę, taniec, zajęcia plastyczne oraz poznawanie kultur krajów partnerskich.

– Podróż trwała kilkanaście godzin, ale dzięki temu mogliśmy poprzez okno autokaru zobaczyć Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię – mów Adrian, uczeń klasy czwartej technikum informatycznego.

W czasie kilkudniowego pobytu w Macedonii uczniowie tworzyli multimedialne prezentacje, rozwiązywani quizy, poznawali narodowe tańce, uczestniczyli w zajęciach plastycznych oraz poznawali zabytki i kulturę Macedonii.

Językiem komunikacyjnym w projekcie jest język angielski, ale w Macedonii znany jest również język polski. Nauczycielka prowadząca zajęcia dotyczące podobieństw między krajami biorącymi udział w projekcie, rozpoczęła zajęcia w języku polskim. Okazało się, iż będąc na studiach uczyła się dodatkowo języka polskiego i węgierskiego.

– W projekcie brali udział w większości uczniowie, mający 13 – 14 lat. Mimo to atmosfera była wspaniała i nie było widać różnicy wieku – mówi Bartek, 18-letni uczestnik wyjazdu do Macedonii.

W Zespole Szkół w Gorzycach międzynarodowa wymiana młodzieży organizowana jest od wielu lat, najpierw w ramach programu Comenius, obecnie Erasmus. W tym czasie ponad 300 uczniów całkowicie bezpłatnie odwiedziło większość krajów Unii Europejskiej.

Dokonania w ostatnich latach Zespołu Szkół w Gorzycach, a więc międzynarodowa wymiana młodzieży, współpraca z zakładami pracy i wyższymi uczelniami, bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych dostrzegła również Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty wręczając szkole statuetkę „Złoty Prym” – najlepsze technikum w województwie podkarpackim w 2018 roku.

– Międzynarodowa wymiana młodzieży w naszej szkole w kolejnych latach na pewno będzie kontynuowana – mówi Dyrektor Krzysztof Komórkiewicz. A nagroda przyznana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Złoty Prym” zobowiązuje nas do podniesienia poprzeczki. Musimy myśleć głównie o naszych uczniach, ich przyszłości: pracy, dalszej nauce. Jeśli to nam się uda będziemy szczęśliwi – dodaje Dyrektor.