Zaznacz stronę

20 marca 2018 w Zespole Szkół odbyło się spotkanie doradców zawodowych z okolicznych
Gimnazjów i Szkół Podstawowych. Celem spotkania była kontynuacja prac związanych z
działaniem Społecznej Rady Programowej placówki, która powstała w 2017r, dzięki której
mają być wprowadzone kolejne innowacyjne rozwiązania korzystne dla uczniów. To kolejny
krok w kierunku tego by kształcić w sposób praktyczny i jeszcze bardziej dbać o przyszłość
młodzieży. Program spotkania obejmował zwiedzanie szkoły i Centrum Kształcenia
Praktycznego oraz zakładu Federal Mogul. Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym
na temat kierunków kształcenia młodzieży biorąc pod uwagę zawody deficytowe i
nadwyżkowe.