Zaznacz stronę

             Akcja krwiodawstwa w Zespole Szkół w Gorzycach

 

Dnia 16 listopada 2017 odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym akcja krwiodawstwa .                                                                                                                                                      

Nasi uczniowie stawili się na akcję jak zawsze licznie. Spośród 18 uczniów klas 3 ZSZ, 3 TM oraz 4 TMI do oddawania krwi zakwalifikowało się 11 osób  ,które oddały łącznie 7,650 ml krwi i po dzisiejszej akcji zajmujemy I miejsce wśród Szkolnych Klubów HDK ,których członkowie oddają krew w szpitalu w Sandomierzu. Oddaliśy już 31,050 ml krwi!

Podczas dzisiejszej akcji krwiodawstwa zostaliśmy wyróżnieni dyplomem gratulacyjnym od Regionalnego Centrum Krwidawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przekazanym na ręce koordynatora akcji pani Marty Treli, w którym otrzymaliśmy podziękowania za”bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi oraz długoletnią, owocną współpracę w popularyzowaniu idei honorowego krwiodawstwa”.

Jesteśmy dumni z postawy naszych uczniów i zachęcamy do udziału w akcjach krwiodawstwa. Kolejna już w styczniu!