Zaznacz stronę

Ogłaszamy szóstą już edycję Konkursu – ,,Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawających”. 

Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wszystkich zainteresowanych uczniów z klas II i III ZSZ zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu.

Zasady konkursu:                            

1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klasy II ZSZ i III ZSZ,  których frekwencja procentowa liczona od 04.09.17 do 27.04.18 nie będzie niższa niż 75%.

2. Zadania konkursowe obejmować będą działy:

– tokarki konwencjonalne

– tokarki CNC

– frezarki konwencjonalne

– frezarki CNC

3. Realizacja zadań w poszczególnych działach, odbywać się będzie w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2018r. w ramach zajęć praktycznych.

4. Zadania konkursowe stopniowane będą w dwóch kategoriach zaawansowania:

            – na poziomie klasy II ZSZ

            – na poziomie klasy III ZSZ

W powyższych kategoriach wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu.

5.   O zwycięstwie w konkursie decydować będzie suma punktów, uzyskanych w wyniku udziału w testach, oraz ćwiczeniach praktycznych z zakresu wyżej wymienionych działów.

 Uwaga:                 

 W zależności od uzyskania danego progu frekwencji procentowej, przyznawane będą dodatkowe punkty na zasadzie:

             80% – 85%         3  p.

             85% – 90%         6  p.

             90% – 95%         9  p.

             95% – 100%      12 p.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! Przewidziane atrakcyjne nagrody!!!