Zaznacz stronę

W piątek 13 października 2017r młodzież Zespołu Szkół w Gorzycach uczestniczyła
w szkoleniu prowadzonym przez Pana Jacka Piwowarskiego
trenera i jednocześnie eksperta ds. włączenia zawodowego. Młodzież przeszła przez kilka modułów szkolenia, na które składała się praca nad swoimi kompetencjami i zainteresowaniami zawodowymi oraz tym jakie cechy postrzegają u nich inni. W grupach pracowali nad utrzymaniem kawiarenki
 i pozyskaniem klienta. Dzielili pracę między uczestników w grupie. Zajęcia zakończył most budowany z kartek papieru pomiędzy szkołą a pracą po którym miał przejechać mały samochodzik. Pomysłowość uczestników w grupach i wspólna współpraca była sukcesem
w wypracowanych zajęciach. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali stosowny certyfikat.
#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz to pilotażowy program edukacyjny organizowany przez Coca ‑Cola HBC Polska wraz z organizacjami pozarządowymi, który ma pomóc młodym ludziom w odkrywaniu ich mocnych stron i odnalezieniu potencjału zawodowego. Program wspiera proces włączenia zawodowego poprzez oferowanie uczestnikom narzędzi zwiększających ich potencjał i możliwości na rynku pracy.
W pierwszym etapie w wybranych miejscowościach na terenie całej Polski między innymi
w Zespole Szkół w Gorzycach odbywały się warsztaty, dzięki którym młodzież miała możliwość rozwinięcia umiejętności przydatnych zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym. W kolejnym etapie organizator oferuje szkolenia wszystkim chętnym poprzez internetową platformę e-learningową, a także możliwość pracy z mentorami – pracownikami Coca-Cola HBC Polska.