Zaznacz stronę

W dniu 25 maja br. w Zespole Szkół w Gorzycach odbyło się spotkanie z przedstawicielką

firmy AVON p. Beatą Dzikowską a młodzieżą z Technikum Logistycznego Zespołu Szkół

przy współpracy z p. Kingą Szczęch pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery

w Gorzycach. Głównym celem spotkania było przedstawienie podstawowych informacji o

funkcjonowaniu firmy, sposobie pracy oraz możliwościach zatrudnienia, czy poszczególnych

etapach awansu. Pani Beata Dzikowska, która obecnie jest „Starszym Menegerem Avon”

zaoferowała młodzieży uczącej się pracę na stanowisku konsultanta. Dodatkowo omówione

zostały wymagania, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o pracę w tejże firmie

oraz przedstawione zostały promocje i korzyści wynikające z podjęcia współpracy. Młodzież

była bardzo zainteresowana działalnością w firmie oraz mogła przetestować specjalnie

przygotowane na tę okazję próbki kosmetyków. Na koniec spotkania wręczono drobne

upominki oraz przeprowadzono losowanie z nagrodami. Była to dobra lekcja dla młodzieży

ze wskazaniem na poszanowanie pieniądza, poznanie zasad i wartości pracy oraz możliwości

zarobienia pieniędzy.