Zaznacz stronę

Zakład Alumetal to nowoczesny i prężnie rozwijający się producent wtórnych aluminiowych

stopów odlewniczych, zaliczany do największych w Europie.

18 maja 2017r. w siedzibie firmy podpisano umowę o współpracy pomiędzy szkołą a

zakładem.

– Głównym celem podpisania tej umowy jest otworzenie od 1 września 2017r. nowego

kierunku kształcenia – technik odlewnik – mówi Krzysztof Komórkiewicz, dyrektor Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach.

 

Zakład zobowiązał się do wypłaty stypendiów wszystkim uczniom technikum odlewniczego.

W pierwszym semestrze jednakowych, a w drugim tylko dla najlepszych. W miesiącach

wakacyjnych, każdy uczeń technikum odlewniczego będzie mógł udać się do zakładu na

płatne staże. Zakład Alumetal wspomoże również gorzycką szkołę myślą techniczną oraz

pomoże w wyposażeniu pracowni przedmiotowych.

– Współpraca ze szkołą grupy Alumetal trwa od 2012r. poprzez staże, praktyki oraz pomoc w

wyposażeniu pracowni odlewniczej – mówi Mariusz Wiatr – kierownik zakładu Alumetal

Gorzyce. Teraz nadszedł czas, abyśmy podpisali umowę patronacką o wsparciu

stypendialnym młodzieży, która chciałaby szkolić się w kierunku odlewnika. Nie

poprzestajemy na tym, w przyszłości będziemy wspierali uczniów, którzy podejmą studia w

kierunkach: odlewnictwo czy metalurgia – dodaje Mariusz Wiatr.

 

To już druga umowa patronacka podpisana przez Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w

Gorzycach. W marcu 2017r. szkoła podpisała umowę o współpracy z zakładem Federal

Mogul.

Dzięki tym umowom zyskają przede wszystkim uczniowie gorzyckiej szkoły. Będą kształcić się

w nowoczesnych laboratoriach, mieć ciągły kontakt z najnowocześniejszymi technologiami, a

w przyszłości satysfakcjonującą pracę.

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach interesują się również wyższe uczelnie:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Politechnika Rzeszowska.

 

– Okazuje się, że kierunki w których kształcimy (technik mechanik, mechatronik, informatyk,

ekonomista, logistyk, odlewnik oraz zasadnicza szkoła zawodowa – operator obrabiarek

skrawających) są zbieżne z kierunkami tych uczelni – mówi Krzysztof Komórkiewicz, dyrektor

szkoły. W kolejnym roku szkolnym podpiszemy umowy o współpracy również z tymi

uczelniami. Chciałbym, aby każdy nasz absolwent, po spełnieniu pewnych kryteriów stał się

studentem jednej z tych bardzo dobrych uczelni – dodaje dyrektor.