Zaznacz stronę

5- letnie Technikum Ekonomiczne

Technik ekonomista to  zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia i wyboru pracy. Technik ekonomista to zawód dla młodych, kreatywnych, otwartych na nowe doświadczenia ludzi. Celem kształcenia zawodowego w Technikum Ekonomicznym w Gorzycach  jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach oraz na praktyczne umiejętności posługiwania się programami księgowo- magazynowymi podczas wykonywania czynności zawodowych.

Informacja dodatkowa:
Uczniowie po ukończeniu bezpłatnych kursów z obsługi kasy fiskalnej i wagi elektronicznej uzyskują zaświadczenia, które pomagają im być bardzo konkurencyjnym w uzyskaniu pracy  na rynku pracy. W ramach praktyki zawodowej uczniowie poznają wiedzę autorskiego programu z przedmiotu zajęcia praktyczne.  Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa pozwalają wzbogacić poznaną wiedzę na rachunkowości,  prawie i ekonomice o praktyczne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw  na lokalnym  rynku , banków i urzędów.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja1

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kwalifikacja 2

AU.36 Prowadzenie rachunkowości.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2) obliczania podatków;
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
4) prowadzenia rachunkowości;
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
6) planowania i podejmowania działań marketingowych,
7) obsługiwania programów komputerowych INSERT GT: Rachmistrz, Rewizor do prowadzenia rachunkowości w firmie, Gratyfikant do obsługi kadrowo-płacowej, Płatnik do rozliczeń z ZUS , Subiekt do obsługi sprzedażowo-magazynowej.
8) sporządzania typowych dokumentów i sprawozdań dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
9) prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi.

 

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie jako:
Asystent do spraw księgowości    Specjalista do spraw reklamy
Sekretarka                                     Przedstawiciel handlowy
Księgowy                                       Doradca finansowy w banku             
Technik prac biurowych                 Recepcjonista                                      
Technik administracji                     Specjalista do spraw sprzedaży
Doradca podatkowy                       Doradca do spraw marketingu           
Agent ubezpieczeniowy                 Przedsiębiorca własnej firmy   
 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
szkoła posiada  pracownię komputerową  oraz programy komputerowe do rozliczeń  magazynowych  Subiekt GT, finansowo- księgowe  Rachmistrz GT i Rewizor GT,  Gratyfikant  GT firmy INSERT GT oraz Płatnik do rozliczeń z ZUS-em. Uczniowie uczą się prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, pełnej księgowości, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań finansowych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty. Każdy uczeń ma odrębne  stanowisko komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.

 

 4- letnie Technikum Ekonomiczne

Technik ekonomista to  zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia
 i wyboru pracy. Technik ekonomista to zawód dla młodych, kreatywnych, otwartych na nowe doświadczenia ludzi. Celem kształcenia zawodowego w Technikum Ekonomicznym w Gorzycach  jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach oraz na praktyczne umiejętności posługiwania się programami księgowo- magazynowymi podczas wykonywania czynności zawodowych.

Informacja dodatkowa:
Uczniowie po ukończeniu bezpłatnych kursów z obsługi kasy fiskalnej i wagi elektronicznej uzyskują zaświadczenia, które pomagają im być bardzo konkurencyjnym w uzyskaniu pracy  na rynku pracy. W ramach praktyki zawodowej uczniowie poznają wiedzę autorskiego programu z przedmiotu zajęcia praktyczne.  Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa pozwalają wzbogacić poznaną wiedzę na rachunkowości,  prawie i ekonomice o praktyczne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw  na lokalnym  rynku , banków i urzędów.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja1

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kwalifikacja 2

A.36 Prowadzenie rachunkowości.

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2) obliczania podatków;
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
4) prowadzenia rachunkowości;
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
6) planowania i podejmowania działań marketingowych,
7) obsługiwania programów komputerowych INSERT GT: Rachmistrz, Rewizor do prowadzenia rachunkowości w firmie, Gratyfikant do obsługi kadrowo-płacowej, Płatnik do rozliczeń z ZUS , Subiekt do obsługi sprzedażowo-magazynowej.
8) sporządzania typowych dokumentów i sprawozdań dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
9) prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi.

 

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie jako:
Asystent do spraw księgowości    Specjalista do spraw reklamy
Sekretarka                                      Przedstawiciel handlowy
Księgowy                                       Doradca finansowy w banku             
Technik prac biurowych                Recepcjonista                                      
Technik administracji                    Specjalista do spraw sprzedaży
Doradca podatkowy                       Doradca do spraw marketingu           
Agent ubezpieczeniowy                 Przedsiębiorca własnej firmy   
 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
szkoła posiada  pracownię komputerową  oraz programy komputerowe do rozliczeń  magazynowych  Subiekt GT, finansowo- księgowe  Rachmistrz GT i Rewizor GT,  Gratyfikant  GT firmy INSERT GT oraz Płatnik do rozliczeń z ZUS-em. Uczniowie uczą się prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, pełnej księgowości, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań finansowych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty. Każdy uczeń ma odrębne  stanowisko komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.