Zaznacz stronę

Charakterystyka zawodu sprzedawcy
Absolwent Zespołu Szkół w Gorzycach w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów;
 • realizacji transakcji kupna i sprzedaży;
 • kontroli jakościowej i ilościowej towarów,
 • prezentacji towarów;
 • stosowania różnych form i technik sprzedaży;
 • przestrzegania zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
 • udzielania informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
 • dokonywania inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
 • pakowania, wydawania oraz odbioru towaru;
 • obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy;
 • sporządzania dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów;

Baza dydaktyczna sprzedawcy
Szkoła posiada pracownię organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażoną w:

 • stanowiska komputerowe dla uczniów;
 • drukarki, skanery , pakiet programów biurowych, projektor multimedialny;
 • stanowiska prowadzenia sprzedaży z oprogramowaniem Subiekt, Rewizor, WF- Mag, WF-Fakturka, WF-Kaper do obsługi magazynowej i sprzedażowej;
 • metkownicę do znakowania towarów.

Wyniki egzaminów sprzedawcy
Egzamin składa się z części pisemnej –testu i z części praktycznej.
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie z obu części otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Komisję Okręgową w Krakowie.
Połowa Waszego sukcesu Gimnazjalisto to dobre wyposażenie szkoły, które posiadamy właściwi nauczyciele a druga połowa sukcesy należy do twoich chęci. Zapraszamy.