Zaznacz stronę

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE o profilu wojskowo-pożarniczym

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU:

Liceum ogólnokształcące o profilu wojskowo-pożarniczym to szkoła o trzyletnim okresie nauczania na podbudowie gimnazjum. Kandydat chcący kontynuować naukę w liceum o profilu wojskowo-pożarniczym powinien posiadać zainteresowania zgodne z profilem. Uczniowie oprócz przedmiotów na poziomie podstawowym realizują do wyboru od 2-4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Licealiści uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i  niemieckiego. Szkoła dysponuje  wyposażonymi klasopracowniami do nauk przedmiotów ogólnokształcących. Młodzież klas licealnych może dodatkowo zgłębiać tajniki prawa karnego, pracy w policji, straży pożarnej, straży granicznej, wojska. Uczniowie zapoznają się z przepisami ruchu drogowego, wezmą udział w zajęciach samoobrony, pływania i pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizowany program zapewnia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego. Uczeń liceum ma  równolegle możliwość  zdobycia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy kwalifikacyjne prowadzone w systemie wieczorowym.

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze sportowe w tym m.in. dwie sale gimnastyczne, siłownię, lodowisko oraz  trzy boiska wielofunkcyjne.

Uczniowie mają możliwość wyjazdów na wymiany młodzieży w ramach realizowanych w szkole projektów Comenius oraz Erazmus

 KWALIFIKACJE:

Po ukończeniu trzyletniego liceum ogólnokształcącego uczeń ma możliwość zdawania matury na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym z dowolnie wybranych przedmiotów, co umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

STUDIA NA WYŻSZYCH UCZELNIACH:

Absolwent po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych lub na dowolnej  uczelni wyższej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy. Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia mogą  tu uzyskać wykształcenie średnie zdając egzamin maturalny. Wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych zostają automatycznie przyjęci do klasy drugiej, gdzie po dwóch latach nauki mogą przystąpić do matury i kontynuować edukację na studiach wyższych.