Zaznacz stronę

W wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, uzyskując największą liczbę głosów. Przewodniczącym Zespołu Szkół w Gorzycach został:
RADOSŁAW BEDNARCZYK.
Funkcję zastępców pełnią:
ADRIAN BARAN
NATALIA KRZACZKOWSKA
Suma oddanych głosów: 181
Komisja Wyborcza podjęła decyzje o nie ujawnianiu liczby głosów poszczególnych kandydatów. Informacje na ten temat kandydaci mogą uzyskać u opiekunów SU.
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!