Zaznacz stronę

W Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu ogłoszono wyniki konkursu historycznego pn: „Powiat Tarnobrzeg w latach powojennych” organizowanego przez Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach oraz Towarzystwo Kulturalno – Historyczne Gminy Gorzyce. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych : Starosta Powiatu TarnobrzeskiegoPaweł Bartoszek, Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy, Sekretarza Starostwa Kazimierz Błasiak oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Krzysztof Komórkiewicz. Inicjatorem oraz pomysłodawcą Konkursu jest dr Lucyna Łysiak-Kosowska, nauczyciel historii w Zespole Szkół w Gorzycachoraz prezes Towarzystwa Kulturalno-Historycznego Gminy Gorzyce.

 

W tegorocznej edycji Konkursu uczestniczyli zarówno uczniowie szkół powiatu tar-nobrzeskiego, jak i osoby dorosłe. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy opartej na niepublikowanych źródłach historycznych lub przeprowadzeniu wywiadu ukazują-cego życie społeczeństwa „Małej Ojczyzny” w czasach powojennych.
Uczestnicy Konkursu wywiązali się z powierzonego im zadania celująco, za co otrzy-mali wartościowe nagrody ufundowane przez władze samorządu powiatowego i lokalnego.
Nagrodzonym i wyróżnionym pogratulowali starosta Paweł Bartoszek oraz wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy życząc młodym badaczom dalszych sukcesów w odkrywaniu nieznanej historii. Słowa uznania i podziękowania skierowano także w stronę organizatorów Konkursu.
Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się spotkanie władz samorządowych ze zgromadzo-nymi. Przebiegało ono w luźnej i przyjaznej atmosferze, wzbogaconej wymianą wiedzy hi-storycznej. Z dyskusji wyłonił się temat do kolejnej, III już edycji konkursu – zaproponowany przez wójta Leszka Surdego- który zostanie ogłoszony w nowym roku szkolnym 2015/2016. Już dzisiaj organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału wszystkich miłośników historii re-gionu, a w szczególności uczniów szkół gimnazjalnych i zapewniają, że nagrody będą równie atrakcyjne jak w roku bieżącym.
Nagrodzone i wyróżnione prace Towarzystwo Kulturalno – Historyczne opublikuje w spe-cjalnym wydaniu Rocznika „Chata”.

I miejsce
Paulina Wilk – nagroda: tablet multimedialny
Tytuł pracy: Zabrnie w latach powojennych
I miejsce w kategorii „Wywiad”
Aleksandra Grzech –nagroda: tablet multimedialny
Tytuł pracy: Wspomnienia powojenne Marii Jaskowskiej ( Tarnobrzeg – Wielowieś)

II miejsce
Magdalena Dec –nagroda: smartwatch
Tytuł pracy: Życie społeczności w okresie powojennym w Gminie Grębów

III miejsce
Dawid Baltyzar –nagroda: głośnik dosmartfona
Tytuł pracy: Czasy PRL-u oczami mieszkańca Grębowa

Wyróżnienie:
Damian Lorenc – nagroda: słuchawki stereofoniczne 3 D

Tytuł pracy: Powiat Tarnobrzeg w okresie powojennym – Sobów

Nagrody książkowe otrzymały następujące uczennice:
Jagoda Bałda, Barbara Czerwonka, Agnieszka Justyniarska, Joanna Malec oraz Ka-rolina Wujek.

Wyróżnieni nauczyciele:
Mgr Izabela Pędziwiatr

Sponsorzy nagród:
Starostwo Powiatu Tarnobrzeskiego
Wójt Gminy Gorzyce
Wójt Gminy Grębów
Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach