Zaznacz stronę

Do uczestnictwa zapraszamy mieszkańców, uczniów i osoby zatrudnione na terenie gminy Gorzyce. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze od godziny 1700 u animatorów boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury 2

 

REGULAMIN ROZGRYWEK TENISOWYCH „WYZWANIE” SEZON LETNI 2015

1. Cel rozgrywek

Głównym celem rozgrywek jest integracja środowiska tenisowego amatorów w Gorzycach oraz podnoszenie umiejętności tenisowych poprzez zachęcenie do systematycznego rozgrywania meczów singlowych.

2. Termin rozgrywek

Rozgrywki odbywają się od 10 kwietnia 2015 roku do 30 września 2015 roku.

3. Kto może brać udział w rozgrywkach:

– W turnieju mogą brać udział amatorzy – mieszkańcy gminy Gorzyce, uczący się w szkołach lub zatrudnieni na jej terenie, niesklasyfikowani na listach PZT przez okres ostatnich 15 lat.

– Do rozgrywek można zgłosić się w każdym czasie, również w trakcie trwania rozgrywek. Osoba, która nie była sklasyfikowana podczas inauguracji rozgrywek będzie dopisana na końcu listy.

4. Zasady rozgrywania meczów.

-Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów od stanu 0-0, w przypadku gdy wynik wynosi 1-1 trzeci set rozgrywany jest jako super tie-break. Dopuszcza się rozegranie pełnego seta jeśli zawodnicy zgodnie tak postanowią.

-Zawodnik wyzywający ma obowiązek zapewnienia  piłek (min. 3 szt.) oraz rezerwacji kortu. Każdy zawodnik ma prawo wyzwać na pojedynek innego zawodnika będącego o jedną, dwie lub trzy pozycje wyżej.

 -Każdy zawodnik wyzwany jest zobowiązany w terminie do czterech pełnych dni rozegrać mecz z zawodnikiem wyzywającym, a w przypadku odmowy spada na pozycję osoby wyzywającej.

-Zawodnik ma prawo odmowy rozegrania kolejnego meczu w ciągu czterech dni w przypadku, gdy otrzymał już wyzwanie od innej osoby.

-Zawodnik który pokonał przeciwnika będącego wyżej w rankingu może dalej wyzywać kolejnych zawodników bez konieczności rewanżu.

 -Mecze rozgrywane są wyłącznie na korcie „Orlika” przy Zespole Szkół w Gorzycach. Każdy mecz powinien być odnotowany w zeszycie organizatora jako „Wyzwanie”.

 5. Formuła rozgrywek.

-Rankingiem wyjściowym są pozycje zajmowanie w ubiegłorocznych mistrzostwach Gminy Gorzyce. W każdą niedzielę o godz. 18:00 będą przyznawane punkty za poszczególne miejsca do punktacji generalnej rozgrywek.         Za I miejsce – 20 pkt a każde kolejne o 1 pkt mniej.

 -Zwycięzcą rozgrywek systemem „Wyzwanie” jest zawodnik z największą liczbą zdobytych punktów w końcowej klasyfikacji generalnej (co oznacza, że nie musi być to zawodnik który w końcowej klasyfikacji na tablicy zajmuje pierwsze miejsce).

6. Informacje dodatkowe:

 -Klasyfikacja generalna może różnić się od aktualnego rankingu ze względu na przyjęty system rozgrywek i sposób punktowania.

 -Wszystkie uwagi, wnioski, spostrzeżenia i pomysły na udoskonalenie rozgrywek będą bardzo mile widziane.

-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek, jednak nie później niż do końca kwietnia 2015.